Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo - żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku” na wykonawcę została wybrana firma
BUDAR Świąder Waldemar, Świąder Dariusz sp. j.
25 – 636 Kielce, ul. Kaznowskiego 3/83

 

Wartość wybranej oferty obliczono wg wzoru:

(a x 0,30) + (b x 0,10) + (c x 0,05) + (d x 0,40) + (e x 0,10) + (f x 0,05) = (24,20 zł x 0,30) + (17,25 zł x 0,10) + (10,00 zł x 0,05) + (21,80 zł x 0,40) + (12,00 zł x 0,10) + (10,00 zł x 0,05) = 7,26 zł + 1,725 zł + 0,50 zł + 8,72 zł + 1,20 zł + 0,50 zł = 19,905 zł


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:45
Redaktor: Administrator