Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO”
sp. z o. o. 26 – 200 Końskie, ul. Zielona 7

 

Wartość wybranej oferty obliczono wg wzoru:

(A x 0,50) + (B x 0,05) + (C x 0,15) + (D x 0,05) + (E x 0,20) + (F x 0,05) = (61,00 zł x 0,50) + (9,50 zł x 0,05) + (43,50 zł x 0,15) + (8,50 zł x 0,05) + (26,20 zł x 0,20) + (4,00 zł x 0,05) = 30,50 zł + 0,475 zł + 6,525 zł + 0,425 zł + 5,24 zł + 0,20 zł = 43,365 zł

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:46
Redaktor: Administrator