Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

             Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania na „Remont ławek parkowych, koszy ulicznych oraz urządzeń zabawowych będących własnością Gminy Końskie w 2004 roku" na wykonawcę została wybrana firma „TRANS” C. Jakubowski
L. Krupa 26-110 Skarżysko – Kamienna, ulica Kościuszki 1

Wartość wybranej oferty wynosi:

  • zadanie nr 1 – 9 116,40 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych i 40/100)

  • zadanie nr 2 – 321,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100)

  • zadanie nr 3 – 1 647,80 zł (słownie: tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych i 80/100)

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:04
Redaktor: Administrator