Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


                Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich” na wykonawcę zostało wybrane
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji
HYDROMEL sp. z o. o.
26 –200 Końskie, ul. Piłsudskiego 156 A.

Wartość wybranej oferty wynosi: 1 232 292,61 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 61/100)


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:33
Redaktor: Administrator