Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Remont drewnianego (tymczasowego) mostu na rzece Młynkówka na drodze Barycz – Kornica gmina Końskie" na Wykonawcę wybrane zostało

P.P.H.U. AUTO CENTRUM” Józef Pietrzak

ul. Górna 1, 26-200 Końskie. 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 29.558,06zł.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/10 08:44:16
Redaktor: Administrator