Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


OGŁOSZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH

 


 

Informuję, że w dniu 21.08.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROGPOL” Sp. z o.o.,

ul. 3-go Maja 88,  26-110 Skarżysko – Kam.

 

na realizację zadania pn:  ”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 159 w Stadnickiej Woli i o nr ew. gr. 204 i 212 w Izabelowie w km 0 + 000 ÷ 0 + 790 tj. na długości 790m.” 

 Informuję, że w dniu 26.06.2006r została zawarta umowa z firmą

 

„DROG-INŻ.” Sp.j. ul. Dmowskiego 96, 97-300 Piotrków-Tryb.

 

na realizację zadania pn:  ”Remont nawierzchni mola w Sielpi gmina Końskie.” 

 Informuję, że w dniu 25.07.2006r została zawarta umowa z

  

Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Technicznych „GEOPROJEKT”

ul. Zagnańska27, 25-528 Kielce

 

na realizację zadania pn: ”Przebudowa ulicy Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 726” 

 Informuję, że w dniu 07.08.2006r została zawarta umowa z

 

P.P.H.U. „AUTO CENTRUM” Józef Pietrzak ul. Górna 1, 26-200 Końskie,

 

na realizację zadania pn: ”Remont drewnianego (tymczasowego) mostka na rzece Młynkówka na drodze Barycz–Kornica gmina Końskie” 

 Informuję, że w dniu 03.08.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „UNI ARCZ” Arkadiusz Czerwiński

ul. Wójcicka 8, 04-763 Warszawa,

 

na realizację zadania pn: ”Dostawa urządzeń zabawowych i ławek wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie”  

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/22 13:09:57
Redaktor: Administrator