Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Ogłoszenia o zawartych umowach

 

 

Informuję, że w dniu 05.10.2006r została zawarta umowa z firmą

 

NEOINVEST  Sp. z o.o.

al. Solidarności 34, 25-323 Kielce 

 

na realizację zadania pn: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.” 

 


 

Informuję, że w dniu 25.10.2006r została zawarta umowa zfirmą

 

„BUDPLAN” Sp. z o.o.

ul. Kickiego 26/10, 04-390 Warszawa 

 

na realizację zadania pn: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na obszarze między ulicami Warszawską i Armii Krajowej, skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Lipowej oraz od strony wschodniej wzdłuż linii kolejowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.” 

 


 

Informuję, że w dniu 10.11.2006r została zawarta umowa z firmą

 

CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

 

na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich.” 

 


 

Informuję, że w dniu 19.10.2006r została zawarta umowa z

 

Biurem Projektów i Usług Technicznych „GEO – PROJEKT”

ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce  

 

na realizację zadania pn: „Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn: Zwodociągowanie gminy Końskie.” 

 


 

Informuję, że w dniu 30.10.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „MOTO TRUCK” Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego 270 Kielce 

 

na realizację zadania pn: „Zakup wraz z dostawą średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieświniu.” 

 


 

Informuję, że w dniu 31.10.2006r została zawarta umowa na realizację zadania pn: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy w Końskich.” 

 

Zadanie nr 1 - utrzymanie ulic i dróg gminnych (wiejskich) przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli o łącznej długości 72,59km. –

 

Zakład Usługowo – Handlowy TED&JOL Jolanta Konwisarczyk

ul. Leśna 48,  26-200 Końskie,

 

Zadanie nr 2 - utrzymanie ulic miejskich przy zastosowaniu solanki lub mieszanki piasku i soli o łącznej długości 6,498km –

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łazienna 8, 26-200 Końskie,

 

Zadanie nr 3 - utrzymanie ulic miejskich przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli o łącznej długości 25,399km. –

 

P.P.H.U.”AUTO CENTRUM” Józef Pietrzak

ul. Górna 1, 26-200 Końskie.

 


 

Informuję, że w dniu 29.11.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „SIMEX’ Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce

 

na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.” 

 


 

Informuję, że w dniu 02.11.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie

 

na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 001240 T Dziebałtów - Stary Kazanów w km 0 + 000 ÷ 0 + 760 tj. na długości  760 m.”

 


 

Informuję, że w dniu 02.11.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie

 

na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Stary Kazanów – Zaborcze w km 0 + 000 ÷ 0 + 820 tj. na długości  820 m.”

 


 

Informuję, że w dniu 02.11.2006r została zawarta umowa z

 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie

 

na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Staszica w Sielpi w km 0 + 000 ÷ 0 + 475 tj. na długości  475 m.”

 

 


 

Informuję, że w dniu 16.11.2006r została zawarta umowa z

 

Andrzejem Grotem ul. Zamkowa 19, 26-200 Końskie

 

na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy budynku położonego w Końskich przy ul. 1-go Maja 57 na działce o nr ewid. 6248/10.”

 


 

Informuję, że w dniu 15.11.2006r została zawarta umowa z

 

P.P.U.H. „PTAKO” ul. Lelitek 8, 26-434 Gielniów

 

na realizację zadania pn: Przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare –Brody Nowe.”

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/12/11 09:02:38
Redaktor: Administrator