Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Ogłoszenia o zawartych umowach

 
 
Informuję, że w dniu 28.09.2006r została zawarta umowa z
 
Przedsiębiorstwem Budowlanym „WACHLA” Tomasz Wachla,
Kaniów, ul. Klonowa 6 26-050 Zagnańsk
 
na realizację zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku OSP w Bedlnie.”
 

 
Informuję, że w ramach zadania „1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie, 2- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich, 4 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich” w dniu 29.09.2006r zostały zawarte umowy:
 
- na zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie – z
 
Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST K. Wiorek
25 – 375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 a .
 
- na zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich – z firmą
 
Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński
25 – 408 Kielce, Oś Na Stoku 31/30.
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/03 11:00:39
Redaktor: Administrator