Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Projekt wykonawczy niezbędny do przebudowy ulicy Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego w Końskich leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 746” na wykonawcę została wybrana firma

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Technicznych  GEOPROJEKT,

ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według kryteriów zastosowanych przez Zamawiającego,  stanowi ofertę najkorzystniejszą.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 67 100,00 zł  z  terminem  wykonania I etapu zadania – 36 dni.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/07/17 14:53:31
Redaktor: Administrator