Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:”Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowym Kazanowie w km 0+ 000÷ 0+ 230 tj. na długości 230m.”, na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROMO” Sp. z o.o. ul. Zielona 7,

26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 57 642,28

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/17 09:21:06
Redaktor: Administrator