Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 159 w Stadnickiej Woli i o nr ew. gr. 204 i 212 w Izabelowie w km 0 + 000 ÷ 0 + 790 tj. na długości 790m.”, na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„DROGPOL” Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 88,

26-110 Skarżysko – Kam.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 161 645,12


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/17 09:23:38
Redaktor: Administrator