Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Modernizacja budynku remizy OSP w Dziebałtowie Nowym" na Wykonawcę wybrana została firma 

 

Z.P.H.U. Leszek Kania

ul. Piłsudskiego 152a, 26-200 Końskie.

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 35 380,00 zł.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/21 08:47:35
Redaktor: Administrator