Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

            Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 490 w m. Barycz w km 0+ 000÷ 0+ 400 tj. na długości 400m.”, na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych„DROMO” Sp. z o.o.,

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 97 843,10

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/30 12:11:54
Redaktor: Administrator