Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej w Gatnikach gm. Końskie” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena , stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie  299 464,88 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/19 11:27:42
Redaktor: Administrator