Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Budowa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego Baczyna - Paruchy.” na wykonawcę został wybrany

 

Zakład Usług Studziennych, Marian Wójcik,

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 69 540,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/19 11:30:05
Redaktor: Administrator