Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Sierosławicach gm. Końskie” na wykonawcę został wybrany  

 

Z.P.H.U. Leszek Kania 

ul. Piłsudskiego 152a,  26-200 Końskie.

 

 Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie  36 722,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/20 12:16:16
Redaktor: Administrator