Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie, 2- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich, 4 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich” na wykonawców zostały wybrane następujące firmy:

 

Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie -

 

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST K. Wiorek

25 – 375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 a .

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 26 535,00 zł.

 

Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich -

 

Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński

25 – 408 Kielce, Oś Na Stoku 31/30.

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 14 030,00 zł.

 

 

Postępowanie na zadania nr 2 i 4 zostało unieważnione.

 

Wybrane oferty spełniają wymogi formalno – prawne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jedynymi ważnymi ofertami złożonymi na poszczególne zadania.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/25 11:16:51
Redaktor: Administrator