Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”” na wykonawców wybrane zostały następujące firmy:

 

 

Główny Instytut Górnictwa

40 – 166 Katowice, Plac Gwarków 1:

 

· zadanie nr 1 – Aktualizacja i weryfikacja koncepcji ogólnej określającej kierunki spływu ścieków z 10 miejscowości gminy Końskie, za cenę 48 880,00 zł

· zadanie nr 3 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. Grzybowej w Końskich, za cenę 3 904,00 zł

· zadanie nr 4 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. Działkowej, Ogrodowej i Rzecznej w Końskich, za cenę 5 368,00 zł

· zadanie nr 5 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. 1-go Maja w Końskich, za cenę 4 270,00 zł

 

Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków Adam Marzec

25 – 734 Kielce, ul. Jagiellońska 74:

 

· zadanie nr 2 - Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szabelów, za cenę 7 320,00 zł

· zadanie nr 6 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sierosławice, za cenę 7 320,00 zł

· zadanie nr 7 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomorzany, za cenę 7 320,00 zł

· zadanie nr 8 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeżów i Gracuch, za cenę 12 200,00 zł

· zadanie nr 9 – Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nałęczów, za cenę 9 760,00 zł

· zadanie nr 10 - Aktualizacja koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barycz, za cenę 6 100,00 zł

· zadanie nr 11 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dyszów, za cenę 7 320,00 zł

· zadanie nr 12 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nieświń i Młynek Nieświński, za cenę 21 960,00 zł

· zadanie nr 13 – Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stary Młyn, za cenę 12 200,00 zł

 

Wybrane oferty spełniają wymogi formalno – prawne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a według jedynego kryterium – ceny są ofertami najkorzystniejszymi na poszczególne zadania.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/29 13:17:55
Redaktor: Administrator