Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ”Wykonanie robót zabezpieczających prawe skrzydło przyczółka stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870 w Sielpi.” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji

„HYDROMEL” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 67 463,44 zł.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/09 14:00:42
Redaktor: Administrator