Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare – Brody Nowe.” na wykonawcę została wybrana firma

 

P.P.U.H.”PTAKO”

ul. Lelitek 8, 26-434 Gielniów.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 28 771,46 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/10 08:12:35
Redaktor: Administrator