Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich” na wykonawcę została wybrana firma

 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 445 932,07 zł.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/22 07:56:44
Redaktor: Administrator