Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Koncepcja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Sworzyce Kolonia i Poraj" na Wykonawcę wybrana została firma 

 

BIPROKOM – KRAKÓW S.A.

Plac Na Stawach 1

30-107 Kraków

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 24 034,00 zł.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/25 14:55:00
Redaktor: Administrator