Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów gmina Końskie” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL sp. z o. o.  

26 - 200 Końskie, ul. Piłsudskiego 156 a.

 


Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania

w cenie 1 006 245,54
 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/06/07 13:58:28
Redaktor: Administrator