Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na utwardzenia wejść w 2-ch placówkach oświatowych kostką brukową typu UNI DECOR gr. 6cm w kolorze szarym 60% i rubinowym 40% w ilości 629m2 i 158mb obrzeży (szczegółowy przedmiar wraz ze specyfikacją).

 

Termin wykonania robót 26 lipca 2006r. do 11 sierpnia 2006r.

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%

 

CPV 45.23.32 50-6

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: bip.umkonskie.pl

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w biurze Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich przy ulicy Partyzantów 1 w godzinach 730 – 1530.

 

Telefon kontaktowy 0413723794 pan Ryszard Grochala.

 

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 18.07.2006r. do godz. 1000 w biurze ZOPO przy ulicy Partyzantów 1.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2006r. o godz. 1015 w obecności oferentów.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:48:18
Redaktor: Administrator