Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Ogłoszenia wyników rozstrzygniętych przetargów 2012
Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Remont nawierzchni na osiedlu Warszawska (od ul. Wojska Polskiego do Pływalni Miejskiej)  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie nr 1- Remont nawierzchni na ul. 3-go Maja w Końskich oraz Zadanie nr 2- Remont nawierzchni placu parkingowego pomiędzy ul. Brzozową a 16-go stycznia w Końskich  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Wykonywanie kompleksowych usług polegających na organizacji oraz obsłudze emisji komunalnych  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na realizację zadania Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu „Rewitalizacja miasta Końskie”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na realizację zadania Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Budowa infrastruktury technicznej, dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenu zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na realizację zadania „ Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie w tym: na realizację zadania nr 1- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-afaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową  więcej >


„Wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Przebudowa budynków pałacowych- etap. I remont dachów ”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Sielpi”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu ”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzenie projektu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie”  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/11 13:23:15
Redaktor: Administrator