Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

     

 

       Urząd Miasta i Gminy w Końskich  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i linii energetycznej NN w Stadnickiej Woli” na wykonawcę zostało wybrane

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MAKO s. c.
G. & K. Glibowski

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Grabowiecka 43.

       Wartość przyjętej oferty wynosi 452 820,28 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:13
Redaktor: Administrator