Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

         Urząd Miasta i Gminy w Końskich  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie chodników i alejek na terenie miasta Końskie

w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r.” na wykonawcę zostało wybrane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

26 – 200 Końskie, ul. Łazienna 8.

         Wartość przyjętej oferty wynosi 61 590,00 zł.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:13
Redaktor: Administrator