Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Rejestry i ewidencje ogólniedostępne

Ewidencja działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41 poz. 324 z późniejszymi zmianami)

 

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

 

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach

 

Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej - 16 zł(na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późniejszymi zmianami)

 

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

 

Osoba odpowiedzialna:
P. Anna Grabarczyk
pok. 3 (parter)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:53:51
Redaktor: Administrator