Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr II/10/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji

Rady Miejskiej w Końskich.

 

Na podstawie art. 21 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz § 25 ust. 1 i 3 Statutu Gminy z dnia 20 grudnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 22 z dnia 22 lutego 2002 r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W skład stałych Komisji Rady powołuje się następujących radnych:

Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Radny Gołacki Jerzy

Radny Grodzki Jerzy

Radna Malicka Dorota

Radny Sota Krzysztof

Radny Stanek Zygmunt

Radny Staniszewski Józef

Radny Stańczyk Zbigniew

Radny Wąsik Grzegorz

Komisję Prawa i Praworządności

Radny Jakubczyk Krzysztof

Radny Kowalczyk Zbigniew

Radny Kuśmierczyk Bogdan

Radny Lis Krzysztof

Radna Malicka Dorota

Radny Sota Krzysztof

Radny Staniszewski Józef

Radny Struzik Zbigniew

Radna Zielińska Barbara

Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Radny Grot Jan

Radny Jasiński Krzysztof

Radny Maciejczyk Regina

Radny Pasek Wojciech

Radny Stańczyk Zbigniew

Radny Struzik Zbigniew

Radny Wiaderny Jan

Radny Zdunek Andrzej

Radna Zielińska Barbara

Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

Radny Gołacki Jerzy

Radny Grodzki Jerzy

Radny Jakubczyk Krzysztof

Radny Kuśmierczyk Bogdan

Radna Maciejczyk Regina

Radny Pasek Wojciech

Radny Stanek Zygmunt

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/03 13:06:11
Redaktor: Administrator