Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

IV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku

Uchwał Nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.  więcej >


Uchwała Nr IV/42/2003 Rady Miejskie w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich  więcej >


Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za gorący posiłek ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu miasta i gminy Końskie w 2003 roku.  więcej >


Uchwała Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Końskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.  więcej >


Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania instalacji do monitoringu wizyjnego ulic miasta Końskie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Końskich  więcej >


Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany nazewnictwa organu wykonawczego, zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Końskich z dnia: - 20 września 1990 roku Nr VII/33/90 - 4 marca 1993 roku Nr XXV/239/93 - 21 września 1995 roku Nr X/119/95 - 28 kwietnia 1998 roku Nr XXIX/359/98 - 28 kwietnia 1998 roku Nr XXIX/367/98 - 10 czerwca 1998 roku Nr XXX/380/98 - 11 marca 1999 roku Nr IV/52/99 - 29 kwietnia 1999 roku Nr VI/73/99 - 9 marca 2000 roku Nr XII/164/2000 - 9 marca 2000 roku Nr XII/166/2000 - 9 marca 2000 roku Nr XII/167/2000 - 17 sierpnia 2000 roku Nr XV/194/2000 - 17 sierpnia 2000 roku Nr XV/196/2000 - 21 czerwca 2001 roku Nr XX/267/2001  więcej >


Uchwała Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie bezpłatnego przekazania mienia gminnego w Sieipi na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Końskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sielpi.  więcej >


Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Końskich przy ulicy Warszawskiej.  więcej >


Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania linii niskiego napięcia.  więcej >


Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sygnalizacji świetlno-dźwiękowej.  więcej >


Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy.  więcej >


Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31.08.2003r. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Końskich, ul. Krakowska 49  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/15 09:33:12
Redaktor: Administrator