Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010 r.


Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr LII/378/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


UCHWAŁA Nr LII/377/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2010 r. Szkoły Podstawowej w Grabkowie.  więcej >


UCHWAŁA Nr LII/376/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2010 r. Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/04/06 10:10:44
Redaktor: Administrator