Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r.Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/396/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/395/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0422 T Modliszewice – Sierosławice – Nowy Kazanów – Brody Stare – Sielpia Wielka”  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/394/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Dęba – Koliszowy”  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/393/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko”  więcej >


UCHWAŁA NR LIV/392/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na zakup samochodu pożarniczego (podnośnika hydraulicznego SHD-25) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA NR LIV/391/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich  więcej >


UCHWAŁA NR LIV/390/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Placówki Straży Granicznej w Kielcach  więcej >


Uchwała Nr LIV/389/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/388 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA NR LIV/387/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/386/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr LIV/384/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  więcej >


UCHWAŁA Nr LIV/383/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Końskie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/05/20 12:29:47
Redaktor: Administrator