Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LXI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r.Protokół z sesji  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały Uchwała Nr LXI/447/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa  więcej >


UCHWAŁA NR LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr LXI/445/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Południowej w Końskich” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykorzystania przekazanych środków  więcej >


UCHWAŁA Nr LXI/444/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013  więcej >


Uchwała Nr LXI/443/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Końskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego pod nr 311  więcej >


Uchwała Nr LXI/442/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Nowym Kazanowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/10/12 11:51:30
Redaktor: Administrator