Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

X Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2003 roku

Uchwała Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwały Nr X/90/12003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników Sądu Rejonowego w Końskich i ławników Sądu Pracy Sądu Rejonowego w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/22 10:40:40
Redaktor: Administrator