Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XII/114/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania radnego Jana Grota do składu osobowego Komisji Prawa i Praworządności Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XII/113/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania radnego Krzysztofa Jakubczyka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XII/112/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania radnego Krzysztofa Jakubczyka ze składu osobowego Komisji Prawa i Praworządności Rady Miejskiej W Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XII/111/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania radnego Jana Grota ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XII/109/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/2003 z dnia 17 września 2003r. w części dotyczącej daty zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich przy ul. Południowej.  więcej >


Uchwała Nr XII/108/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień w zakresie ustalania opłat za wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  więcej >


Uchwała Nr XII/107/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr XII/106/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/15 08:22:37
Redaktor: Administrator