Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu na 2004 rok.  więcej >


Uchwała Nr XIV/131/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sielpia Wielka, gmina Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIV/132/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIV/133/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłacanych przez najemców mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  więcej >


Uchwała Nr XIV/134/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a właścicielami Mieczysławem i Krystyną małż. Koselskich.  więcej >


Uchwała Nr XIV/135/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień w zakresie ustalania opłat za wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/136/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich przy ulicy Krzywej.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:46
Redaktor: Administrator