Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXIII/216/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Końskich na 2005 rok  więcej >


Uchwała Nr XXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Końskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat obowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  więcej >


Uchwała Nr XXIII / 218 / 2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXIII/219/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 24 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


Uchwała Nr XXIII/220/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a współwłaścicielami Magdaleną Śliwak, Anną Łyżwą, Krzysztofem Śliwakiem i Jackiem Śliwakiem  więcej >


Uchwała Nr XXIII/221/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich darowizny nieruchomości oznaczonej nr dz. 4476/11 o pow. 0,0130 ha  więcej >


Uchwała Nr XXIII/222/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej.  więcej >


Uchwała Nr XXIII/223/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005r zmieniająca Uchwałę Nr XIII/115/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania na okres kadencji Rady Miejskiej w Końskich składów osobowych komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych oraz uchwałę Nr XXI/204/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004r zmieniającą Uchwałę Nr XIII/115/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania na okres kadencji Rady Miejskiej w Końskich składów osobowych komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.  więcej >


Uchwała Nr XXIII/224/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Sworzyce.  więcej >


Uchwała Nr XXIII/225/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Modliszewice  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/07/05 12:43:12
Redaktor: Administrator