Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/308/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/307//2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/306/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXXI/305/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynków i naniesień.  więcej >


Uchwała Nr XXXI/304/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.  więcej >


Uchwała Nr XXXI/303/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2006r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/302/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2005 – 2013.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/301/2006 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/12 12:35:16
Redaktor: Administrator