Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV / 259 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków  więcej >


Uchwała Nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/214/ 2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/256/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Proćwin”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Górny Młyn”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/253/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brody”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/252/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sierosławice”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/251/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Barycz”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/250/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kornica”  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/08 08:26:01
Redaktor: Administrator