Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/355/2006 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 25 października 2006 roku w sprawie nadania nazwy placu na terenie m. Końskie .  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVII/354/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.  więcej >


Uchwała Nr XXXVII/353/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVII/352/2006 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVII/351/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVII/350/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizacje zadań statutowych Gminy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVII/349/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Marii Szymańskiej.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVII/348/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/03 10:01:13
Redaktor: Administrator