Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKUPrzyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 w pokoju Nr 13 codziennie w godzinach pracy Urzędu (od 730 do 1530) - w terminie do dnia 16 września 2011 roku.

 

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              /-/ Michał Cichocki

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/13 09:08:27
Redaktor: Administrator