Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 16 września 2011 r.

 

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

Niniejszym informuję, że w związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów przekraczającym dopuszczalne składy obwodowych komisji wyborczych w dniu 19 września 2011 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 (pokój Nr 18) odbędzie się publiczne losowanie składów komisji.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                   /-/ Michał Cichocki

 

 

 

Podstawa prawna:  art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345).

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/16 14:52:40
Redaktor: Administrator