Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 250/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 19 września 2011 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję 23 obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                 /-/ Michał Cichocki

 


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/20 13:29:37
Redaktor: Administrator