Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

zarządzenia Burmistrza miasta i gminy Końskie w roku 2010ZARZĄDZENIE Nr 339/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 139/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 lutego 2010 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 137/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 121/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w roku 2010  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 98/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 95/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: naboru wniosków na wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 59/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2010 roku zadania publicznego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 26/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2010 roku zadań publicznych  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 03/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/11/29 13:18:02
Redaktor: Administrator