Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

zarządzenia Burmistrza miasta i gminy Końskie w roku 2012


ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/14 08:31:52
Redaktor: Administrator