Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

katalog usług - Urząd Stanu Cywilnego

 

 

2. ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA /MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWE/ - karta 

3. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ - karta

4. ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJI MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM -  karta

5. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO - karta

6. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA - karta

7. USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO - karta

8. SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO - karta

9. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA - karta

10. OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA - karta

11. OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA - karta

14. UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO - karta

15. WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ - karta

16. WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH- karta

17. REJESTRACJA ZGONÓW - karta

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/08/22 12:00:38
Redaktor: Administrator