Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego znak: Z/1/2006 na zadanie p.n.:

 

"zakup pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości"

 

wybrany został dostawca:

 

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko-Serwis Sp. z o.o.

ul. Szczepanowska 21, 32-800 Brzesko.

 

 

 

 

Końskie, dnia 26 czerwca 2006 roku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/06/29 08:33:21
Redaktor: Administrator