Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

OGŁOSZENIA O ZAWARTYCH UMOWACH.

 

 

Informuję, że w dniu 12.09.2006r została zawarta umowa z Barbarą Brylak – Szymczak 20 – 618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11/75, na realizację zadania pn: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu”.

 


 

 

Informuję, że w dniu 11.09.2006r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie,  na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 490 w m. Barycz w km 0 + 000 ÷ 0 + 400 tj. na długości 400m.” 

 


 

 

Informuję, że w dniu 11.09.2006r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie,  na realizację zadania pn: „”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 469 w m. Piła w km 0 + 000 ÷ 0 + 285 tj. na długości 285m oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 42 i drogi gminnej o nr ew. gr. 469 wraz z realizacją ww projektu .” 

 

 


 

Informuję, że w dniu 14.09.2006r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa.,  na realizację zadania pn: „Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz z realizacją tego zadania.” 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/14 14:07:39
Redaktor: Administrator