Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w ramach zadania „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”” w dniu 09.10.2006 r. zostały podpisane umowy z następującymi wykonawcami:

 

1) z Głównym Instytutem Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, na zadania:

 

a. nr 1 – Aktualizacja i weryfikacja koncepcji ogólnej określającej kierunki spływu ścieków z 10 miejscowości gminy Końskie,

b. nr 3 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. Grzybowej w Końskich,

c. nr 4 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. Działkowej, Ogrodowej i Rzecznej w Końskich,

d. nr 5 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla ul. 1-go Maja w Końskich,

 

2) z Zakładem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74, na zadania:

 

a) nr 2 - Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Izabelów,

b) nr 6 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sierosławice,

c) nr 7 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomorzany,

d) nr 8 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeżów i Gracuch,

e) nr 9 – Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nałęczów,

f) nr 10 - Aktualizacja koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barycz,

g) nr 11 - Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dyszów.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/11 12:07:11
Redaktor: Administrator