Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości: Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn gm. Końskie” na wykonawcę wybrano

 

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o. o.

25 – 604 Kielce, ul. Szkolna 36 a.

 

                Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania za cenę 234 240,00 zł.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/25 13:06:08
Redaktor: Administrator